Anulowanie zamówienia

Prawo do zwrotu

Masz prawo odstąpić od zawartej umowy w ciągu czternastu dni bez podawania przyczyny.

Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym użytkownik lub osoba trzecia wskazana przez niego, nie będąca przewoźnikiem, otrzymała przesyłkę.

Aby skorzystać z prawa do odwołania, należy nas poinformować (EMPALIKO UG, Gartenfelder Str. 29, 13599 Berlin, info@moje-cbd.pl, rejestr handlowy Charlottenburg (Berlin) 174663 B, numer identyfikacyjny VAT DE304973870) za pomocą wyraźnego oświadczenia (np. list wysłany pocztą, faksem lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od tej umowy. Możesz skorzystać z dołączonego modelu formularza wypłaty, który nie jest wymagany.

W celu zachowania okresu wypowiedzenia wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia.

By zachować okres wypowiedzenia wystarczy wysłać powiadomienie o chęci skorzystania z takiego prawa przed upływem terminu uprawniającego do odstąpienia od umowy.